9 xu hướng mới đến thiết kế nội thất bệnh viện

  1. Số lượng bác sĩ đa khoa ngày càng giảm cùng với việc tăng cường sử dụng các cơ sở cấp cứu để chăm sóc ban đầu
  2. Sự ra đời ngày càng tăng của công nghệ chẩn đoán và điều trị rất tinh vi
  3. Các yêu cầu để duy trì hoạt động trong và sau thảm họa
  4. Quy hoạch bệnh viện yêu cầu khả năng trong việc thiết kế các tòa nhà mới và trang bị thêm các cấu trúc hiện có
  5. Chăm sóc phòng ngừa so với chăm sóc bệnh tật; Thiết kế bệnh viện thành “trung tâm chăm sóc sức khỏe” trọn gói
  6. Sử dụng máy tính cầm tay và thiết bị chẩn đoán cầm tay để cho phép chăm sóc bệnh nhân di động, phi tập trung hơn và chuyển đổi chung sang thông tin bệnh nhân được vi tính hóa các loại.
  7. Cần cân bằng giữa việc tăng cường chú ý đến việc xây dựng an ninh với sự cởi mở cho bệnh nhân và khách thăm
  8. Sự xuất hiện của chăm sóc giảm nhẹ như một chuyên khoa ở nhiều trung tâm y tế lớn
  9. Mối quan tâm ngày càng tăng đối với phương pháp điều trị toàn diện hơn, lấy bệnh nhân làm trung tâm. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp thư viện y tế mini và thiết bị đầu cuối máy tính để bệnh nhân có thể nghiên cứu tình trạng và phương pháp điều trị của họ, đồng thời định vị nhà bếp và khu vực ăn uống trên các đơn vị nội trú để các thành viên gia đình có thể chuẩn bị thức ăn cho bệnh nhân và gia đình ăn cùng nhau.