THIẾT KẾ NỘI THẤT BỆNH VIỆN QUẦN PHƯƠNG

THIẾT KẾ NỘI THẤT BỆNH VIỆN ĐA KHOA AN PHƯỚC

THIẾT KẾ CẢI TẠO PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐÌNH CỰ

THIẾT KẾ CẢI TẠO NỘI THẤT BỆNH VIỆN ĐÔNG Y – TP.HCM