Tên dự án: THIẾT KẾ CẢI TẠO PHÒNG KHÁM ANH NGUYỄN

Diện tích: 80m2

Chủ đầu tư: Dự án tư nhân

Năm thực hiện: 03/2021

More: