Tên dự án: PHÒNG KHÁM VỆ TINH BỆNH VIỆN HÙNG VƯƠNG

Cđt: Bệnh Viện Đa Khoa Hùng Vương Phú Thọ.
Quy mô: 4 Tầng

More: