Tên dự án: THIẾT KẾ NỘI THẤT BỆNH VIỆN QUẦN PHƯƠNG

Địa chỉ: Nam Định

Chủ đầu tư: Bệnh viện Quần Phương

Quy mô: 9 tầng

More: