Chủ đầu tư: Dự án tư nhân
Địa điểm: Kiên Giang
Năm thực hiện: 12/2022

More: