Chủ đầu tư: Dự án tư nhân Địa điểm: Kiên Giang Năm thực hiện: 12/2022