Tên dự án: TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU ĐIỀU TRỊ ĐỘT QUỴ S.I.S

Chủ đầu tư: 
Địa điểm: Khu công nghệ cao TP.HCM
Nội dung thực hiện: Thiết kế trọn gói dự án.

More: