Tên dự án: THIẾT KẾ NỘI THẤT PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SƠN DƯƠNG
Chủ Đầu Tư: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SƠN DƯƠNG

Địa chỉ: Sơn Dương – Tuyên Quang
Quy Mô: 2 tầng
Năm thực hiện: 2019
Hạng mục thực hiện: Thiết kế nội thất

More: