Thiết kế không gian chung trong bệnh viện

Bệnh viện dành cho bệnh nhân, vì vậy, phần lớn không gian sẽ được chia sẻ giữa bệnh nhân, nhân viên và gia đình và bạn bè đến thăm. Phòng bệnh là hình ảnh thu nhỏ của điều này. Các phòng này phải tập trung vào việc chăm sóc bệnh nhân, nhưng bác sĩ và y tá cần phải hoạt động tốt trong không gian này. Quy trình làm việc của nhân viên cần được ưu tiên cao như thiết kế sự thoải mái cho bệnh nhân.

Những không gian này có thể bao phủ tất cả các bữa tiệc một cách hiệu quả bằng cách xem xét quy trình làm việc của nhân viên và thiết kế chúng vào không gian. Việc bố trí các tủ và thiết bị cho phép nhân viên làm công việc của họ hiệu quả hơn. Kho lưu trữ giúp nhân viên tiếp cận nguồn thuốc nhanh chóng. Bố trí phòng tổng thể nên được thực hiện để bố trí nhân viên trong một khu vực mà họ có thể điều hướng thuận lợi, giữ khách ở một phần khác của phòng để không làm gián đoạn quy trình làm việc.