Vật liệu và màu sắc trong nội thất bệnh viện

Một yếu tố quan trọng hơn nữa trong việc tạo ra một nội thất bệnh viện thành công là lựa chọn vật liệu và màu sắc phù hợp. Bảng màu vật liệu được lựa chọn phải phù hợp với từng cơ sở riêng lẻ. Bảng màu cơ sở trung tính có thể là một yếu tố thống nhất trên các không gian nội thất khác nhau, từ khu vực công cộng đến khu vực sau nhà và từ điều trị bệnh nhân đến khu vực làm việc của nhân viên. Các bảng màu nhấn bổ sung và các vật liệu và kết cấu đặc biệt có thể mang lại sự nổi bật bất ngờ về màu sắc và các yếu tố thú vị để tạo ra một môi trường theo phong cách hiếu khách bất chấp bối cảnh lâm sàng.

Điều cần thiết là phải đảm bảo rằng màu sắc phù hợp với không gian: quá nhiều màu sắc có thể kích thích quá mức cho bệnh nhân, ngay cả trong môi trường nhi khoa. Ngược lại, việc sử dụng các màu nhấn cùng với bảng màu cơ bản trung tính có thể tạo thêm sự thú vị, đạt được mục tiêu thiết kế đa dạng, đồng thời hỗ trợ tìm đường và phân vùng. Đây là cách tiếp cận mà chúng tôi đã sử dụng thành công tại Bệnh viện dành cho trẻ em bị bệnh ở Toronto để tạo ra một môi trường tương tác và phù hợp với lứa tuổi.