Nhu cầu của bệnh nhân ảnh hưởng đến thiết kế nội thất

Các nhu cầu chức năng của bệnh nhân trong bệnh viện, nghĩa là, để làm rõ các thuộc tính của bệnh viện, chẳng hạn như bệnh viện đa khoa hoặc bệnh viện chuyên khoa? Trong số các bệnh viện chuyên khoa, đó là bệnh viện mắt hay bệnh viện phụ sản? Sau đó, nhắm mục tiêu đến đối tượng cần thiết kế cho phù hợp.

Với sự trợ giúp của khối lượng bệnh nhân ngoại trú hàng ngày mà bệnh viện mong đợi, các dữ liệu cơ bản như sảnh chờ của bệnh viện và phòng thu thập thuốc, cũng như số lượng giường, có thể được suy ra.

Nếu là một bệnh viện sản phụ sản cao cấp 100 giường, thì nhóm y tế mà nó phải đối mặt có khả năng chi tiêu nhất định, và nó có mô hình định vị, mô hình dịch vụ và thiết kế không gian y tế hoàn toàn khác với các bệnh viện công.

Làm rõ mối quan hệ vị trí của các bộ phận khác nhau và thiết lập chúng một cách hợp lý là một đặc điểm của công nghệ y tế, và nó cũng là một điểm khó khăn.

Sau khi hiểu được yêu cầu về không gian chức năng của bệnh viện, công việc thiết kế quy trình y tế vẫn chưa được hoàn thành, và thiết kế nhân bản của không gian cũng cần được xem xét trước khi xây dựng.