Tên dự án: CẢI TẠO NỘI THẤT THẨM MỸ -SPA

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần phát triển Y học Việt

Qui mô: 500m2

Dựa vào một mặt bằng có sẵn chủ đầu tư muốn hình thành một trung tâm Spa với mức đầu tư căn bản vì trung tâm nằm ở xa thành phố.

More: