BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN KẾT HỢP TRUNG TÂM CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI QUANG KHỞI

Chủ đầu tư: Bệnh Viện Đa Khoa Quang Khởi
Địa điểm: Nghệ An
Quy mô: 150 Giường
Nội dung thực hiện: Thiết kế trọn gói dự án.

More: