Tiết kiệm năng lượng trong thiết kế bệnh viện

Các bệnh viện mới có thể giảm sử dụng năng lượng ngay từ khi bắt đầu thiết kế với cách tiếp cận toàn diện bao gồm tối đa hóa lớp vỏ tòa nhà, sử dụng hệ thống hấp nhiệt, đặt lại hoặc tắt hệ thống khi các khu vực không có người ở và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo. Tiêu thụ năng lượng thấp và khử cacbon là những mục tiêu có thể đạt được, nhưng thành công đòi hỏi sự tập trung chuyên dụng trong suốt quá trình thiết kế.

Có thể có những lợi ích vận hành từ các hệ thống hiện đại mang lại hiệu quả năng lượng. Phản ứng gần đây đối với COVID-19 và các chất ô nhiễm ngoài trời như khói cháy rừng đòi hỏi phải thay đổi thông gió, xử lý không khí và lọc. Các tòa nhà tiết kiệm năng lượng với các hệ thống tinh vi đã có thể thực hiện những thay đổi này nhanh hơn.

Kiểm soát năng lượng sẽ là bước đầu tiên hướng tới việc vạch ra một kế hoạch quản lý năng lượng  bền vững, sau đó có thể được sử dụng để tìm ra sự liên hệ giữa các cải tiến vốn cũng sẽ cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân. Các cải tiến về năng lượng phù hợp với sự hài lòng của bệnh nhân và nhân viên có thể có cơ hội được chấp thuận cao hơn, vì phân tích hoàn vốn có thể cho thấy cách chúng góp phần giữ chân nhân viên và cải thiện kết quả của bệnh nhân. Một ví dụ là nâng cấp hệ thống điều khiển từ điều khiển khí nén sang điều khiển kỹ thuật số, cho phép hiển thị thời gian thực từ đội ngũ quản lý và phản ứng nhanh hơn với các vấn đề thoải mái và kiểm soát nhiễm trùng.

Một số chiến lược giảm năng lượng có thể đạt được đơn giản bằng cách sắp xếp lại hệ thống điều khiển tòa nhà để vận hành hiệu quả và thông minh hơn. Kết quả đáng kể cũng có thể đạt được thông qua vận hành để đảm bảo rằng các hệ thống hiện có đang hoạt động hiệu quả như dự định. Một nhóm vận hành độc lập hoặc nhân viên cơ sở với bộ kỹ năng và đào tạo phù hợp có thể thực hiện vận hành thử. Phương pháp này nhấn mạnh tầm quan trọng trong các bệnh viện của một hệ thống điều khiển kỹ thuật số hoạt động vận hành các hệ thống cơ-điện-ống nước.